" "
American_Mary
American_Mary

2879 osób
– tylu Polaków już powierzyło swój dom Maryi

Wesprzyj już teraz promocję akcji „Maryjo, Tobie poświęcam mój dom” i skorzystaj ze wszystkich przywilejów tej kampanii!

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

czytaj więcej >>

Twój dom, Twoje mieszkanie w najlepszych rękach!

Maryja była schronieniem i domem dla Pana Jezusa jeszcze przed Jego narodzeniem – a później także Gospodynią w Jego Domu w Nazarecie. Któż nie chciałby tak ofiarnej i kochającej Opiekunki jak Ona?

Duchowa opieka Matki Najświętszej to nie tylko obietnica ogromu łask dla każdego, kto poprosi Ją o pomoc, ale także wewnętrzny pokój i radość, płynące z przekonania, że powierzyliśmy nasz dom najlepszej z matek.

Twój dom pod opieką Maryi

To proste – wystarczą trzy kroki:

  1. Wypełnij formularz na dole strony.
  2. Wesprzyj promocję kampanii „Maryjo, Tobie poświęcam mój dom”.
  3. Prześlemy Ci Akt poświęcenia domu Matce Bożej Królowej Rodzin oraz tabliczkę do umieszczenia w widocznym miejscu domu lub mieszkania.

OSTATNIO DOŁĄCZYLI:

Ostateczna walka rozegra się o rodzinę

siostra Łucja dos Santos z Fatimy

Zdrada, rozwód, demoralizacja – gdzie nie spojrzymy (portale internetowe, telewizja, kolorowe pisma), tam otacza nas promocja grzechu i antywartości. Skąd zatem czerpać wzorce, dobre przykłady?

Przykład możemy dać MY! Udział w naszej inicjatywie to czytelne opowiedzenie się po stronie rodziny, życia i wiary katolickiej. Odmawiając zamówiony Akt poświęcenia, powierzysz swój dom opiece Matki Bożej, natomiast umieszczając tabliczkę w widocznym miejscu, zachęcisz swoich bliskich, przyjaciół i sąsiadów by dołączyli do akcji i obrali Maryję Królową swoich rodzin!

Liczba rozwodów w stosunku do zawieranych małżeństw
na przestrzeni ostatnich 40 lat:

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Powierzenie domu Maryi to postawa patriotyczna!

Pokażmy, że my, Polacy:

CZCIMY jako naszą Orędowniczkę

WIELBIMY
jako Królową Polski

KOCHAMY
jako Matkę

Maryję – Matkę naszego Zbawiciela, który osobiście zapowiedział świętej Siostrze Faustynie:

Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje.

(Dz. 1732)