Życie ascety

Św. Charbel był prostym mnichem z Libanu żyjącym w XIX wieku. Wiódł żywot starożytnego pustelnika: przez 47 lat unikał wszystkich ludzkich przyjemności, jadł raz dziennie, spał przez trzy godziny na dobę, a przy tym ciężko pracował i nieustannie się modlił. Nie pozostawił po sobie żadnego pisanego słowa, nikt oprócz współbraci nie widział jego twarzy… Ale dzięki potędze swego wstawiennictwa jest dziś jednym z największych cudotwórców na świecie!

Gdyby dokonania św. Charbela ograniczyły się do jego życia ziemskiego, pewnie nikt dzisiaj by o nim nie pamiętał. Dopiero po jego śmierci wydarzyły się cuda, które wprawiły w osłupienie cały świat. Najpierw przez wiele tygodni w okolicach grobu Świętego widziano tajemnicze światło. Później jego ciało zaczęło wydzielać płyny o działaniu leczniczym, dziś znane jako oleje św. Charbela. Mnich z Libanu leczy z chorób żylnych, zwalcza nowotwory, przywraca wzrok i słuch, uśmierza ból, a także ratuje z niebezpiecznych sytuacji.

Zamawiając nasz pakiet, otrzymasz:

Broszurę Święty Charbel. Cud Libanu, która zapozna Cię m.in. z żywotem i cudami św. Charbela. Publikacja zawiera także modlitwy pozwalające zwrócić się do wielkiego Świętego z problemami, prośbami i podziękowaniami;

Poświęcony obrazek z wizerunkiem św. Charbela, zawierający modlitwę i relikwię Świętego;

Za wszystkich uczestników kampanii, 9 października 2020 roku, w rocznicę kanonizacji, zostanie odprawiona Msza Święta w obrządku maronickim w klasztorze Annaya w Libanie, przy grobie św. Charbela!

Zamów już teraz broszurę „Święty Charbel. Cud Libanu” i skorzystaj ze wszystkich przywilejów tej kampanii!

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Czytaj więcej.

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

czytaj więcej >>

Copyright 2020 by Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi